Ta tillvara och utveckla kompetens

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Nyanlända och utrikesfödda kommer till Sverige med kunskaper och erfarenheter i bagaget som kan överensstämma med företagets och branschens krav för olika tjänster. Företag som breddar sin rekrytering och tar emot praktikanter har mycket att vinna; företagskulturen blir mer öppen och tillåtande och personen som kommer in visar sig kanske vara precis den ni behöver. Men hur tar du reda på vad nyanlända kan och om deras kunskaper motsvarar era behov?

Validering är en metod för att ta reda på vad nyanlända och utrikesfödda kan, och om deras kunskaper motsvarar era behov. Validering är också ett verktyg för att utveckla medarbetarens eller praktikantens yrkeskunnande. Genom att testa och utbilda, för att stärka där det behövs, säkrar man att rätt kompetens finns på plats.

Genom att ta emot praktikanter från denna grupp kan företagets rekryteringsbas breddas och mångfalden stärkas. Vill ditt företag ta emot en praktikant finns det olika stöd att få. Vid seminariet Strategisk kompetensförsörjning fick vi veta mer om validering, Jobbsprånget och utvecklingen av ett lokalt jobbspår i Stockholm, läs mer nedan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se