Energisvenska som alla förstår

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Energiföretagen Sverige har tillsammans med LYS Förlag och några medlemsföretag tagit fram läromedlet Energisvenska. Författare är Sofi Tegsveden Deveaux och Emil Molander från Lys Förlag, båda med lång erfarenhet av undervisning i svenska som andra språk.

Energisvenska som alla förstår 

Energiföretagen Sverige har tillsammans med LYS Förlag och några medlemsföretag tagit fram läromedlet Energisvenska. Författare är Sofi Tegsveden Deveaux och Emil Molander från Lys Förlag, båda med lång erfarenhet av undervisning i svenska som andra språk.

Läromedlet Energisvenska togs fram i nära samarbete med några av Energiföretagen Sveriges medlemsföretag. Erik Molander, som också är adjunkt vid Umeå universitet, var ute på arbetsplatser och ”skuggade” specifika yrkesgrupper för att identifiera hur de pratar och vilka ord som används.

Även han framhåller att det inte är själva yrkesspråket som är det svåra, utan att just det så kallade arbetsplatsspråket innebär de riktiga svårigheterna. Många kanske tänker att det är facktermer som behövs, men det stämmer inte för man kan möta andra i jobbet, som inte talar fackspråk.

– Ett exempel är hur du beskriver händelseförlopp. I kontakten med en kund är det viktigt att förstås skillnaden mellan ”vi har strömlöst sedan en vecka” och ”det var strömlöst för en vecka sedan”. Likaså behöver man veta att yrkesspråket säkring är samma sak som en propp för allmänheten och att en kabel helt plötsligt kan kallas sladd. Det vet vi som redan kan svenska, men för den som är ny i landet är båda varianterna helt nya ord, säger Erik Molander.

Sofi Tegsveden Deveaux, LYS förlag

Sofi Tegsveden Deveaux ger också ett generellt tips till den som är handledare:

– Det är oftast inte det som du tycker är svårt språk eller svåra ord som är svårt. Substantiven kan förstås vara svåra att uttala men det är inte svårt att förstå vad de betyder. Däremot kan det vara svårt att förstås vad chefen menar när hon säger: ”Jag hör vad ni säger och jag tar det med mig” – vad betyder det?

Energisvenska hjälper också både praktikant och handledare att förstå kulturskillnader. Det är alltid en utmaning att förstå vad som gäller när du kommer till en ny arbetsplats. Men som svenskfödd har du med dig viss kunskap om vad som kan vara rätt och kan ganska snabbt flyta in i kulturen. För en utlandsfödd kan det vara mycket svårare att förstå vad som förväntas av mig på arbetsplatsen. Om jag kommer från en kultur där jag ses som flitig och pålitlig när jag jobbar på utan paus kanske jag låter bli att delta i fikapausen, utan att förstå att jag då kan uppfattas som osocial och knepig. Detta skiljer sig mellan olika kulturer och på arbetsplatsen kan den som är ny behöva hjälp att se vad som förväntas.

Läromedlet Energisvenska får en uppföljare vid årsskiftet, med arbetsmaterialet ”Ta kontakt”. Det lyfter just kulturskillnader och ger stöd till hur man kan prata om detta. Det riktar sig alltså inte bara till den som är ny, utan även till handledare. De kan använda materialet tillsammans för att förstå och överbrygga skillnader.

– Var tydlig och prata om oskrivna regler, annars kan det bli jättesvårt, Vänd gärna på perspektivet: Om du imorgon skulle börja nytt jobb i Sydkorea, skulle du då ha en aning om hur du ska göra gott intryck på arbetsplatsen? Tänk på att det ni har gemensamt är att alla vill att det ska gå bra.

Energisvenska finns på Energiföretagens webbplats. I januari kommer även arbetsmaterialet ”Ta kontakt” att finnas att beställa där. Kontakta gärna Elin Fellers, Energiföretagen, om du vill veta mer.

Se hela föredraget:

Presentation (pdf)

Läromedlet Energisvenska.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se