Arena Vattenkraft

Den övergripande frågan vi ställer oss under årets Arena Vattenkraft är: Hur går det? Hur går det med elektrifieringen och energiomställningen? Med pågående effektutbyggnadsprojekt? Och hur går det med pågående omprövningar till moderna miljövillkor och vad händer i EU? Många frågor men förhoppningsvis också en hel del svar!

Arena Vattenkraft är en mötesplats för alla som arbetar med vattenkraft. Syftet med dagen är att utbyta kunskap och få chans att diskutera aktuella frågor med kollegor från branschen, myndighetsföreträdare och politiker. 

Konferensen är i huvudsak framåtblickande. Om de förväntningar och krav vi har på vattenkraftens roll i energisystemet. De tekniska, miljömässiga, ekonomiska, juridiska och politiska utmaningar som finns – men framför allt möjligheterna. 

Det blir fullspäckad och garanterat givande dag där vi delar betraktelser och erfarenheter, breddar vår kunskap och vårt nätverk, vänder och vrider på strategiska och politiska överväganden och där vi inspirerar och låter oss inspireras. 

Programmet  innehåller bland annat dessa spännande punkter:

- Den tredje industriella revolutionen,
Lina Håkansdotter, H2 Green Steel

-Utbyggnad i Rengård och avveckling i Rickleån - hur resonerar Skellefteå kraft?,
Susanne Öhrvall, Skellefteå kraft

-Utbyggnad i Klarälven och miljöanpassning i Österdalälven - vad ser Fortum i Kristallkulan?,
Toni Kekkinen, Fortum

Vi startar Arena Vattenkraft med en gemensam middag kvällen den 8:e november

För övrigt program läs under programfliken

Varmt välkomna på Arena Vattenkraft 2022! 

Kontakter

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se