Avräkning Fördjupning

Dags att ta ett gediget kunskapsgrepp om området avräkning? På Avräkning, fördjupning får du under två dagar djupgående insikter kring ämnet, och gott om tillfällen att praktisera dina nyvunna kunskaper.

Avräkning är ett nyckelbegrepp inom energibranschen

Var lämnar en aktör sitt ansvarsområde och en annan tar vid? Under utbildningen kommer vi att klargöra din roll i hela processen. Du får redskap och förutsättningar för att utveckla egna hjälpmedel och rutiner, anpassade till den kvalitetssäkring som finns presenterad i Elmarknadshandboken. Efter utbildningen kommer du att behärska de regelverk och rekommendation som gäller för processen avräkning. Du kommer också att kunna hitta lösningar för de vanligaste problemen som dyker upp.

Den här utbildningen är för dig redan har grundkunskaper i avräkning (till exempel via utbildning Avräkning Grund) och som vill bidra till din egen utveckling, företagets framgång och i förlängningen till en väl fungerande elmarknad.

OBS! Eventuell logi bokar deltagaren själv.

Kontakt

Katrina Hjelm

Katrina Hjelm

Projektkoordinator
Telefon: 010 171 71 31
E-post: katrina.hjelm@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se