Avräkning Grund - digital utbildning

Avräkning är ett nyckelbegrepp inom energibranschen. Att avräkningsmetoderna fungerar med rätt kunskaper och rutiner är avgörande för energiföretagets effektivitet. Avräkning Grund ger dig en övergripande förståelse för hur avräkning fungerar och grundläggande kunskaper i processerna går till.

förstå och behärska komplexa processer kring avräkning, elmarknadshandboken

OBS! Utbildningen genomförs digitalt via Zoom.

För att förstå och behärska komplexa processer kring avräkning, behöver du kunskap om de rutiner och begrepp som används inom alla skeden i verksamheten, och hur olika aktörer samspelar.

Utbildningen är teoretiskt inriktad, med verklighetsbaserade exempel, övningar och diskussioner. Vi använder Elmarknadshandboken som verktyg för att följa processerna. 

Det här är utbildningen är för dig som är ny på avräkningsområden, eller i en position där du behöver en generell överblick hur avräkning fungerar. Efter utbildningen har du fått ett stabilt fundament, som ger trygghet i dina arbetsuppgifter.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom avräkning kan du gå Avräkning Fördjupning.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se