Elmarknadens förutsättningar, aktörer och regelverk

Genom att förstå hur allt hänger ihop på elmarknaden blir nästan allt bättre. Ditt jobb blir roligt och meningsfullt när du förstår sammanhangen, samtidigt som du blir en vassare medarbetare när du förstår både helheten och delarna. Elmarknadens förutsättningar, aktörer och regelverk ger dig rätta verktygen.

Elmarknadens förutsättningar, aktörer och regelverk

Det handlar om elmarknadens struktur och de aktörer som verkar där. Det handlar om rutiner och avtal, om regelverk och lagstiftning. Elmarknaden är en ganska komplicerad värld, lyckligtvis har vi riktigt bra verktyg till vår hjälp!

Ett sådant är Elmarknadshandboken, där mycket av den här informationen finns samlad. Boken är ett väldigt användbart redskap i din vardag, och den här kursen lär dig använda den både teoretiskt och praktiskt.

För ytterligare kunskap i Elmarknadshandboken kan du gå utbildning Leverantörsbyte och andra förändringar i uttagspunkten.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08 677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se