EBR Beredardagar

EBR Beredardagar vänder sig till dig som är beredare i energibranschen. Vi kommer som vanligt att ta upp aktuella ämnen och EBR rapporterar kort vad som är på gång inom de olika utskotten och arbetsgrupperna.

Foto: Lena Lindberg

EBR Beredardagar genomförs 29-30 november 2023 i Stockholm.

Vi återkommer med mer information.

#ebrdagar23

Tips! EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Du beställer den här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se