EBR Beredardagar

EBR Beredardagar vänder sig till dig som är beredare i energibranschen. Vi kommer som vanligt att ta upp aktuella ämnen och EBR rapporterar kort vad som är på gång inom de olika utskotten och arbetsgrupperna.

elnät, beredardagar
Foto: Novie Wilhelmsson

EBR Beredardagar genomförs 30 november-1 december 2022,
Aronsborg i Bålsta/Stockholm

Nu när vi äntligen får träffas fysiskt igen återupptar vi de uppskattade grupparbetena där vi fördjupar oss inom några ämnen.

Vi räknar också med ett brett deltagande från branschens teknikleverantörer som ni kan besöka i vår miniutställning under pauserna.

Ur programmet:

  • Underrättelsehotet - Främmande makts intressen och verksamhet mot Sverige i en förändrad tid, representant från Säpo
  • Samhällets beroende av en trygg energiförsörjning (Hot mot elnäten, inte bara väder, vind och grävmaskiner), Jan-Olof Olsson, MSB
  • Ökande problem med invasiva arter vid byggnation av elnät , Patric Karlsson, E.ON Energidistribution
  • Mark- och tillståndsfrågor, Jurist från Energiföretagen Sverige
  • Drönare – användning för elnät, Per Sundkvist, E.ON Energidistribution
#ebrdagar22

Tips! EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Du beställer den här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se