EBR Diplomerad Distributionselektriker

Är du nyanställd distributionselektriker i branschen behöver du en genomtänkt introduktion, erfarenhetsöverföring och naturligtvis en gedigen kompetensutveckling. Välkommen till EBR Diplomerad Distributionselektriker som ger dig allt detta i ett väl sammansatt utbildningspaket! För anmälan till hela utbildningspaketet, se information nedan.

utbildning för distributionselektriker på elnätsföretag

OBS! Utbildningspaketet är ett samarbete med STF som arrangerar några av delutbildningarna i paketet. Du kan inte anmäla dig via bokningsknappen. För anmälan till hela utbildningspaketet, kontakta Mikael Eddegren.

Mycket är nytt som nyanställd distributionselektriker! Därför är det bäst om du varit anställd ett halvår och hunnit bli lite varm i kläderna innan du startar. Då har du hunnit med lite allmän praktik och fått koll på interna rutiner och processer. Utbildningspaketets flexibla upplägg gör det lätt att anpassa till din arbetssituation.

Paketet består av 7 separata utbildningar, som tillsammans ger en mycket stabil grund att stå på.

Samtliga lärare är specialister inom sitt område och aktiva i branschen. Det ser vi som viktiga egenskaper för att de ska kunna föra sin yrkeskunskap och branschkännedom vidare.

Utbildningar i EBR Diplomerad Distributionselektriker

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Sedan 40 år tillbaka har begreppet EBR (ElnätsBranschens Riktlinjer) varit ett av elnätsföretagens viktigaste verktyg. Genom bred samverkan inom elnätssidan har hela branschen - elnätsföretagen, entreprenörer och konsulter - utarbetat branschstandards för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige.

I utbildningspaketet EBR Diplomerad Distributionselektriker ingår kurserna:

Utbildningsledarna med lång lärarerfarenhet, kommer från elnätsbranschen.

Om du vill fördjupa din kompetens efter EBR Diplomerad Distributionselektriker kan du fortsätta med EBR Beredarskola Steg 1 EBR Beredare.
EBR Beredarskola Steg 1 är första steget för att bli Certifierad EBR Beredare.

Förkunskap

Du bör ha praktisk erfarenhet som distributionselektriker.

Prisinformation

Paketpris 2024

Pris medlemmar: 99 844 kr
Pris icke medlemmar: 116 383 kr

OBS! Kostnad för eventuell logi tillkommer.

Mål och syfte

EBR Diplomerad Distributionselektriker är en bra introduktion för dig som ska jobba som distributionselektriker. Du får grundkunskaper i hur man arbetar enligt EBR och gällande standarder och föreskrifter. Detta tillsammans med praktiska delkurser utvecklar dig i ditt arbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska jobba som distributionselektriker.

Här hittar du Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB:s (nedan Energiföretagen) allmänna villkor och integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver behandling av personuppgifter. Energiföretagen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor.

Anmälan

Du är välkommen att anmäla dig via Energiföretagens hemsida. Din anmälan är bindande inom ramen för våra bokningsvillkor, men kan överlåtas till annan person inom samma företag.

Vid beställning av webbkurs får du en bokningsbekräftelse med länk till kursen, efter att vi har mottagit din anmälan. Kursen finns tillgänglig i tre år efter beställning.

Bekräftelse – kallelse

Du får en bokningsbekräftelse efter att Energiföretagen mottagit din anmälan. En kallelse med information sänds ut cirka två veckor före kursstart via e-post.

Pris

Kurs och konferens

I avgiften inkluderas deltagande, dokumentation i fysisk eller digital form, lunch och för-/eftermiddagsfika. Vissa avvikelser kan förekomma. Kostnad tillkommer för eventuell logi.

Webbkurs

Avgiften avser tillgång till kursen, prov och intyg samt i förekommande fall tillgång till ESA-Q under intygets giltighetstid.

Samtliga priser är angivna exklusive moms. Energiföretagen förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna.

Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta (referensränta + 8%).

Fakturering

Avgiften faktureras efter genomförd kurs och konferens. Vid webbkurs faktureras avgiften i slutet av beställningsmånaden.

Avbokning/ombokning

Avbokning från en kurs eller konferens ska ske skriftligen via e-post.

Vid avbokning

  • mer än 30 dagar före start debiteras ingen kostnad.
  • 29-15 dagar före start debiteras 50% av priset
  • 14-8 dagar före start debiteras 75% av priset
  • 7-0 dagar före start debiteras fullt pris

Vid ombokning (gäller enbart kurs)

Ombokning kan senast ske 14 dagar före start. Om ombokningen sker mellan dag 29-15 före start tillkommer en administrativ avgift om 1000 kr. Vid ombokning till annat kurstillfälle kan avgiften faktureras i samband med det ursprungliga kursdatumet.

Har du via Energiföretagen bokat logi vill vi göra dig uppmärksam på att vi ej står för eventuella avbokningsavgifter, utan då gäller hotell-/konferensanläggningens villkor och då vi gör en så kallad gruppbokning mot anläggningen kan avbokningstiden vara upp till 30 dagar.

Har du blivit sjuk och kan styrka detta med ett läkarintyg återbetalas avgiften (gäller ej webbkurs).

Fotografering/filmning

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra kurser/konferenser. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer kan du meddela detta när du kommer till kursen/konferensen. Läs mer om hur Energiföretagen hanterar dina personuppgifter i Energiföretagens integritetspolicy.

Inställd kurs/konferens

Energiföretagen förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga kurs och konferens i de fall deltagarantalet är för lågt samt om en lärare akut insjuknar och lämplig ersättare ej kan anskaffas.

Energiföretagen svarar inte för hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av kurs/konferens och tillämpar i övrigt köplagen.

Force majeure

Energiföretagen ansvarar inte för de fall då kursverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Tekniska förutsättningar

Energiföretagen ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av webbkurs som beror på deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

Nöjd-kund-åtagande

Energiföretagens ambition är att du som deltagare ska vara nöjd med innehållet och genomförandet av den kurs/konferens som du deltagit i. Skulle du vara missnöjd eller har klagomål uppmanar vi dig att omgående kontakta oss på utbildningsansvarig@energiforetagen.se så att vi kan hantera ärendet.

Personuppgifter

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy.

Du kan ta del av policyn i sin helhet via nedanstående länk.
Energiföretagens integritetspolicy

Om du önskar mer information eller har frågor, vänligen ta kontakt med projektkoordinator för respektive utbildning.