EBR Diplomerad Distributionselektriker

Är du nyanställd distributionselektriker i branschen behöver du en genomtänkt introduktion, erfarenhetsöverföring och naturligtvis en gedigen kompetensutveckling. Välkommen till EBR Diplomerad Distributionselektriker som ger dig allt detta i ett väl sammansatt utbildningspaket! För anmälan till hela utbildningspaketet, se information nedan.

utbildning för distributionselektriker på elnätsföretag

OBS! Utbildningspaketet är ett samarbete med STF som arrangerar några av delutbildningarna i paketet. Du kan inte anmäla dig via bokningsknappen. För anmälan till hela utbildningspaketet, kontakta Mikael Eddegren.

Mycket är nytt som nyanställd distributionselektriker! Därför är det bäst om du varit anställd ett halvår och hunnit bli lite varm i kläderna innan du startar. Då har du hunnit med lite allmän praktik och fått koll på interna rutiner och processer. Utbildningspaketets flexibla upplägg gör det lätt att anpassa till din arbetssituation.

Paketet består av 7 separata utbildningar, som tillsammans ger en mycket stabil grund att stå på.

Samtliga lärare är specialister inom sitt område och aktiva i branschen. Det ser vi som viktiga egenskaper för att de ska kunna föra sin yrkeskunskap och branschkännedom vidare.

Utbildningar i EBR Diplomerad Distributionselektriker

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.