EBR Ledningsdimensionering och utlösningsvillkoret

Ett väl fungerande elnät är både säkert och ekonomiskt. En viktig del för att åstadkomma detta är kunskapen om att dimensionera kablar och säkringar på ett korrekt och sätt. Det lär du dig på utbildning EBR Ledningsdimensionering och utlösningsvillkoret.

kunskap om att dimensionera kablar och säkringar

För att uppfylla utlösningsvillkoret enligt kraven som ställs i Starkströmsföreskrifterna, behöver du ha den här utbildningen.

Du får en stabil kompetens på området och också en god insikt i skillnaden mellan ett dåligt och ett väl fungerande nät. Kunskap ger insikt. Insikt ger förståelse. Förståelse ger dig ett meningsfullt arbete!

Tips! EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Du beställer den här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se