Vattenkraftdagen - digital konferens

Vattenkraftdagen är konferensen för alla som arbetar med vattenkraft. Syftet med dagen är att utbyta kunskap och få chans att diskutera aktuella frågor med kollegor från branschen, myndighetsföreträdare och politiker. Vattenkraftdagen 2020 kommer förstås att handla mycket om anpassning av vattenkraften till moderna miljövillkor, men även om andra aktuella ämnen som de nya anslutningskraven för generatorer och Energiföretagens nya riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS.

konferens för dig som arbetar med vattenkraft
Foto: Storfinnforsen/Uniper

OBS! Genomförs digitalt den 5 november.

Se erbjudande om rabatter nedan under fliken "Fördjupad information".

Det blir en intressant och fullspäckad dag där vi blandar akademiska betraktelser med juridiska och politiska överväganden, reportage om ny teknik och praktiska erfarenheter från fältet. Alltsammans paketerat i ett nytt spännande digitalt format.

Under Vattenkraftdagen får ni bland höra:

  • Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft, tala om målkonflikter, möjligheter och utmaningar.
  • Erik Brandsma, vd på Jämtkraft, berätta om varför Jämtkraft valt att riva ut sitt kraftverk i Långforsen.
  • Rikard Nilsson, teknisk chef på Holmen Energi talar under rubriken "Höja eller sänka effekten i Junsterforsen? - det är frågan."
  • Per Sandin, lektor i bioetik och miljöetik vid SLU, resonera om vad som är naturligt.
  • Johan Kling, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten redogöra för vägledningsarbetet inför genomförandet av den nationella planen.

Ett genomgående tema för dagen kommer att vara målkonflikter och hur vi löser dem?

Varmt välkomna på Vattenkraftdagen 2020!

Läs medlemsnyhet från Vattenkraftdagen 2019.

#vattenkraftdag20

Kontakt

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se