Verktyg i kris - Steg 2 - Webbinarium

Grundutbildningen Verktyg i kris ger dig som deltagare både de strategiska och operativa redskapen som dagens omvärld kräver. Krisberedskap handlar om att förebygga, förbereda, hantera – men också om att lära och följa upp.

krisutbildning anpassad för energibranschen

OBS! Utbildningen genomförs som ett webbinarium i Zoom.
Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken När och var nedan.

Krismedvetenhet ökar tryggheten och minskar sårbarheten i din organisation. I praktiken handlar det exempelvis om framtagande av en krisplan och om färdighet i kriskommunikation. Om detta och mycket mer får du träning och färdighet i denna utbildning, där du även får möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor i branschen.

Energiföretagen Sverige erbjuder dessa utbildningar i kris:

Grundutbildning:
Självinsikt i kris - Steg 1
Verktyg i kris - Steg 2

Påbyggnadsutbildningar:
Lära av kris – För det kända och okända
Agera i kris - Simuleringsövning

Ladda gärna ner broschyren om utbildningsprogrammet här.

Hör Kajsa-Stina Gyllenvåg, Malung Elnät berätta om sina erfarenheter av utbildningar i krishantering.

Vi genomför företagsinterna krisutbildningar i din region!

Vi kommer gärna ut till ert företag och utbildar enligt vårt utbildningspaket i krishantering. Genom att förlägga utbildningen på hemmaplan sparar ni tid men även kostnader för resa och logi. Vi anpassar tidpunkt och innehåll för utbildningen i samråd med er och våra föreläsare.

För mer information om företagsintern utbildning och offertförfrågan, kontakta:

Marie Hedlund för offert, marie.hedlund@energiforetagen.se

Energibranschens och sektorn för elektronisk kommunikation är två samhällsviktiga funktioner. När krisen kommer är det viktigt att dessa branscher kan samverka. Därför gör vi gemensam sak i krishanteringsutbildning, som stöds ekonomiskt av Svenska kraftnät och PTS.

Kontakt

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Marie Hedlund

Marie Hedlund

Projektledare och ansvarig för Förlag
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 52
E-post: marie.hedlund@energiforetagen.se