Agera i kris - Simuleringsövning

All erfarenhet pekar på att en väl förberedd och tränad organisation klarar både en kris och dess konsekvenser mycket bättre. Efter den strategiska och teoretiska förberedelsen återstår en central del: praktisk övning. I påbyggnadsutbildningen Agera i Kris - Simuleringsövning, fokuserar vi på precis det. Här tränar du dina kunskaper i en realistisk krisövning och på så sätt får befäster du det du lärt dig.

krisutbildning anpassad för energibranschen

Simuleringsövningen, som pågår under en dag, bygger på ett verklighetstroget case där du tränar på att agera optimalt i skarpt läge. Här testas befintliga handlingsplaner under verklighetstrogna former i ett anpassat scenario som testar krisledningens förmåga att agera stabilt och konsekvent. Efteråt utvärderas resultatet och du kan vara trygg med att dina kunskaper har fått fäste och fungerar även i pressade situationer.

Energiföretagen Sverige erbjuder dessa utbildningar i kris:

Grundutbildning:
Självinsikt i kris - Steg 1
Verktyg i kris - Steg 2

Påbyggnadsutbildningar:
Lära av kris – För det kända och okända
Agera i kris - Simuleringsövning

Ladda gärna ner broschyren om utbildningsprogrammet här.

Vi genomför företagsinterna krisutbildningar i din region!

Vi kommer gärna ut till ert företag och utbildar enligt vårt utbildningspaket i krishantering. Genom att förlägga utbildningen på hemmaplan sparar ni tid men även kostnader för resa och logi. Vi anpassar tidpunkt och innehåll för utbildningen i samråd med er och våra föreläsare.

För mer information om företagsintern utbildning och offertförfrågan, kontakta:

Anna Linderoth för offert, anna.linderoth@energiforetagen.se

Energibranschens och sektorn för elektronisk kommunikation är två samhällsviktiga funktioner. När krisen kommer är det viktigt att dessa branscher kan samverka. Därför gör vi gemensam sak i krishanteringsutbildning, som stöds ekonomiskt av Svenska kraftnät och PTS.

 

Kontakt

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se