Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Organisation

Huvudinnehåll

Beslutsgruppen

Beslut fattas av Beslutsgruppen, BG, vilken är formellt ansvarig för beslut om verksamhetsförändringar i elbranschen. BG består av representanter från organisationerna Oberoende elhandlare, Energiföretagen Sverige, tidigare Svensk Energi och Svenska kraftnät. Beslut fattas på basis av beslutsunderlag framtaget av Verkställighetsgruppen, VG.

Verkställighetsgruppen

Det operativa arbetet i organisationen åligger VG och består av två huvuduppgifter. Den ena uppgiften innebär att bereda förslag till förändringar inför beslut i BG, den andra uppgiften innebär utveckling av rekommendationer, rutiner och format.

Arbetet i VG bedrivs i en arbetsgrupp som leds av en ordförande. I gruppen ingår även en sekreterare, som också är sammankallande. Sekreteraren ska se till att den interna processen fungerar, att ärenden dokumenteras, bereds, kommuniceras och föredras inför beslut i BG.

Ediel och Svenska kraftnät

Tekniska lösningar (format) till följd av verksamhetsförändringar utarbetas av Ediel-Teknikgruppen vid Svenska kraftnät på uppdrag av VG.