EBR-meddelande

Publicerad:

EBR-meddelande är en viktigt del av EBR:s kommunikationsarbete. Ett meddelande skickas ut vid utgivning av nya och reviderade publikationer eller om EBR vill informera om till exempel olycksfall eller brister i materiel.

EBR-meddelanden skickas ut via e-post cirka 7-20 gånger per år.

Efter genomförd beställning hamnar din e-postadress på sändlistan - kostnadsfritt.

Beställ EBR-meddelande här


EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.