Kostnadskatalogen 50 år

Publicerat av: Peter Silverhjärta

EBR Kostnadskatalog 2024, KLG 1:24 Lokalnät 0,4–24 kV samt optonät firar 50 år!

KLG 1:24, EBR Kostnadskatalog 2024, Lokalnät 0,4–24 kV samt optonät är den 50:e utgåvan och ersätter den av EBR tidigare utgivna katalogen KLG 1:23. 

Kostnaderna i KLG 1:24 speglar kostnadsläget för eldistributionsbranschen i början av 2024.

Målet med katalogen är att tillhandahålla ett instrument för branschen med vilken man i olika nivåer kan beräkna produktionstider och kostnader för olika åtgärder på lokal- och optonät. För optonät ingår inte den aktiva utrustningen i nätet.
EBR förutsätter att arbetet utförs på ett resurseffektivt och rationellt vis.

Katalogens kostnader är av genomsnittskaraktär och kan därför variera från företag till företag och från arbete till arbete. 

Katalogen omfattar normalt förekommande åtgärder på luftledningar, jordkabel och nätstationer 0,4–24 kV.

Läs och ladda ner KLG 1:24.

 

Kontakt

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef Teknik & standarder
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se