Energiföretagen förklarar!

Publicerat av: Julia Hörnell ·

"Energiföretagen förklarar" är en serie texter som på ett enkelt men utförligt sätt förklarar begrepp som berör energisystemet och som är aktuella i debatten. Testa att läs en av texterna! Du kommer antingen lära dig något nytt eller lära dig hur du ska förklara begreppet för någon annan.

Sveriges resa mot minskade koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen i Sverige var som högst kring 1970 och har sedan dess minskat till mindre än hälften. Utbyggnaden av kärnkraften och ökad användning av biobränslen gav den snabbaste minskningen av koldioxidutsläpp hittills, vilket skedde inom industrin och uppvärmningen. Energiföretagen förklarar.

Läs om de minskade koldioxidutsläppen

Svenskt ”elöverskott” på export

I medier och debatter talas ibland om att Sverige har ett elöverskott. Det kan tolkas negativt eftersom själva ordet överskott kan förknippas med resursslöseri. Men svensk el som ersätter el med sämre klimat- och miljöegenskaper i andra länder gör stor nytta. Det finns också en naturlig efterfrågan på den svenska elen.

Läs om "elöverskottet"

Elbrist eller inte? Elbristen har många ansikten - vi förklarar!

Begreppet ”elbrist” dyker ofta upp i debatten. Men då det inte alltid betyder samma sak riskerar det att leda till förvirring. Elbrist kan uppstå av tre orsaker: brist på elenergi, effektbrist och nätkapacitetsbrist.

Läs vidare om elbrist

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se