Energiföretagen förklarar!

Publicerat av: Julia Hörnell ·

"Energiföretagen förklarar" är en serie texter som på ett enkelt men utförligt sätt förklarar begrepp som berör energisystemet och som är aktuella i debatten. Testa att läs en av texterna! Du kommer antingen lära dig något nytt eller lära dig hur du ska förklara begreppet för någon annan.

Energiföretagen förklarar Om elmarknaden och elpriset.

El kan inte lagras och därför är elpriset alltid beroende av aktuella förhållanden, inte minst vad gäller väder och vind. Nu har dock kriget i Ukraina medfört rekordhöga bränslepriser vilka i sin tur lett till rekordhöga elpriser på kontinenten som också påverkar den nordiska marknaden. Energiföretagen förklarar.

Därför är det högre elpriser nu
Om elpriserna i höst och vinter
Om risker som påverkar priset

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se