2021: Strategisk kompetensförsörjning, en affärskritisk fråga

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Energiföretagen Sveriges och Sobonas årliga seminarium om strategisk kompetensförsörjning mångfald 2021 bjöd liksom tidigare år på inspiration och kunskap. Seminariet fokuserade på hur vi skapar förändring och utvecklar innovativa och inkluderande kompetensförsörjningsstrategier för ökad mångfald. Deltagarna fick ta del av ett antal praktiska verktyg och exempel från energiföretag.

Moderatorn Willys Silberstein lotsade tittarna genom nio lärorika inslag under den halvdag det digitala seminariet pågick. Där fanns mycket att lära sig och att inspireras av; från konkreta tips om språkutveckling och utveckling av praktikmöjligheter på energiföretaget, tillsäkerhetsarbete, validering av kompetens, jobbspår och snabbspår för akademiker som vill bli elkraft- eller energiteknikingenjörer.

Pass 1: Språkstöd och möjligheter att bredda mångfalden

I det första passet delade Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux, läromedelsförfattare och lärare i svenska som andraspråk och yrkessvenska med sig av hur vi kan hjälpa varandra med språket på arbetsplatsen.
Se och läs om föreläsningen.

Därefter resonerade Lil Ljunggren Lönnbergoch Susanne Zander,ordförande, respektive tf kanslichef, för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) om hur vi kan utveckla kompetensförsörjningen tillsammans, genom validering och yrkesprofiler.
Se och läs om föreläsningen.

Slutligen gav Eva Olsson, HR partner på Jämtkraft en inblick i hur deras lärlingsprogram till distributionselektriker har blivit en vinst för både företaget, praktikanterna och utbildningssektorn.
Se och läs om föreläsningen.

Pass 2: Branschvalidering, snabbspår och nya kontaktvägar till unga

Efter en paus fick vi lyssna till Pär Sellberg, utredare, Myndigheten för Yrkeshögskolan, som talade om branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen.
Se och läs om föreläsningen.

Luleå Tekniska universitet har nyligen startat snabbspår i Elkraft och Energiteknik för utrikesfödda akademiker. Om detta berättade Erik Elfgren, lektor på universitets avdelning för energivetenskap.
Se och läs om föreläsningen.

Tredje talare ut i detta andra pass var Carolina Vidén, som arbetar inom HR Göteborg Energi. Hon inspirerade med konkreta exempel deras långsiktiga arbete med att nå unga, från årskurs 9 i grundskolan, via gymnasiet, till högskolan. Kanske det kan bli en del av framtidens strategiska kompetensförsörjning för fler i branschen?
Se och läs om föreläsningen.

Pass 3: Säkerhetsfrågor och framåtblickande avslutning

Efter ytterligare en paus var det dags att lyfta säkerhetsfrågorna, detta år med fokus på intervjuer i samband med säkerhetsprövning.

Emma Johansson, Ansvarig säkerhetsfrågor på Energiföretagen Sverige tipsade om vad man bör tänka på inför och efter intervjun. Tillsammans med Elin Vidlund, jurist på Energiföretagen Sverige bjöd hon även på ett praktiskt intervjuexempel.
Se och läs om föreläsningen.

Kristina Blombäck, HR-chef vid Sundsvall elnät, delade med sig av sina erfarenheter av säkerhetsfrågor. Hon underströk vikten av att låta säkerhetsfrågorna genomsyra det vardagliga arbetet, så att det inte blir en uppgift vid sidan av de vanliga verksamhetsuppgifterna.
Se och läs om samtalet.

Efter en späckad förmiddag var det dags för Per Nordenstam, vd Sobona och Helene Samuelsson, chef Politik och kommunikation Energiföretagen Sverige, att knyta ihop säcken. En viktig insikt är att kompetensförsörjningsfrågan måste bli prioriterad för hela organisationen, med ambitiösa mål och handling. Detta i kombination med strukturerad samverkan med andra gör att kan vi lyckas.
Se och läs om avslutningen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se