Välj en karriär inom energi

Energibranschen i Sverige sysselsätter drygt 68 000 anställda, fördelat på 1000 företag. Det är en växande bransch, och en nyckel till att Sverige ska klara klimatomställningen. Energiföretagen Sverige arbetar tillsammans med medlemsföretag för att attrahera till och bemanna denna samhällsviktiga bransch. Här samlar vi underlag och material till hjälp för våra medlemmar, för utbildare och för den som vill utbilda sig till ett jobb i energibranschen.

Fulladdad telefon, varmvatten i duschen och belysning vid busshållplatsen. Saker vi tar för givna, men det finns ju de som arbetar med att se till att allt det här fungerar. Det är alla vi som arbetar i energibranschen!

Vi planerar, projekterar, beräknar, driftsätter, bevakar och reparerar hela den infrastruktur för el och värme som ger oss förutsättningar för att kunna driva sjukhus och biografer, ringa, chatta, handla kall mjölk, kyla eller värma våra hus.

Energibranschen i Sverige sysselsätter drygt 68 000 anställda, fördelat på 1 000 företag. Våra medlemmar har ett behov av att rekrytera 3200 personer kommande år med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet, som vill bidra med engagemang och kunskap till vår samhällsviktiga funktion.

Som branschförening gör vi en rad saker för att hjälpa våra medlemmar att attrahera till och bemanna sina företag, och här kan du läsa mer om detta.