Analyser och kartläggningar

Ständig omvärldsbevakning, kartläggning och analyser är avgörande att öka kunskap och nå framgång med kompetensförsörjningsarbetet.

Ta del av våra senaste analyser av målgruppen energistudenter eller uppgifter om våra medlemmars rekryteringsbehov.