Strategisk kompetensförsörjning

Varje företag och bransch som vill attrahera ny kompetens behöver arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen. Därför samarbetar Energiföretagen Sverige och Sobona för att stödja utvecklingen inom detta område i energibranschen. Här finns samlad kunskap att ta del och inspireras av, i form av inslag från de årliga seminarierna om Strategisk kompetensförsörjning. Den 19 oktober 2021 genomförs nästa seminarium på detta tema.

Välkommen till seminarium den 19 oktober 2021

För tredje året i rad erbjuder Energiföretagen Sverige och Sobona, vårt mycket uppskattade seminarium om strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald. Den 19 oktober fördjupar vi oss i ett antal praktiska verktyg och delar med oss av exempel från våra medlemsföretag, som visar hur vi skapar förändring och utvecklar innovativa och inkluderande kompetensförsörjningsstrategier.

Under detta livesända seminarium får du bland annat smakprov på branschvalideringens betydelse i kompetensförsörjningsarbetet, ett antal best practice när det gäller språkutveckling på jobbet, säkerhetslagstiftningen ur ett HR-perspektiv och mycket annat matnyttigt.

Läs mer om programmet och anmäl dig här.

Om strategisk kompetensförsörjning med ökad mångfald

Energibranschen har ett stort behov av att rekrytera ny kompetens. Dels för att ersätta medarbetare som avgår med pension, dels för att få in nya yrkesroller och kompetenser i branschen, för att möta exempelvis digitalisering och kunders förväntningar. Även ökad mångfald är en stark drivkraft.

Idag är det en övervikt av män i energibranschen. Flera av de yrkesgrupper där det finns fler kvinnor, som administration och kundtjänst, automatiseras dessutom alltmer, så där kommer troligen antalet anställda att minska. För att öka mångfalden och få en så bred rekryteringsbas som möjligt behöver branschen attrahera fler unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Se, lyssna och lär

Utveckla er strategiska kompetensförsörjning genom att ta del av föreläsningar och branschexempel från de två årliga seminarier som genomförts hittills.

Strategisk kompetensförsörjning,  2020.

Strategisk kompetensförsörjning,  2019.