EBR Produktionsutvecklingsteknik, PUTEL

Efter EBR Produktionsutvecklingsteknik, PUTEL blir du ett fullfjädrat proffs på att göra kostnadskalkyler och välja olika metoder för utförande utifrån dessa. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar, vilket gör inlärningen spännande och effektiv.

kostnadskalkyler och välja olika metoder för utförande utifrån dessa

Den här utbildningen ger dig goda kunskaper i hur EBR-systemet är uppbyggt och hur du arbetar med det för att uppnå ett optimalt resultat, både ur ett ekonomiskt och ur ett tekniskt perspektiv. EBR:s Kostnadskatalog är det centrala verktyget, som styr hur kalkyleringsmodellerna är uppbyggda, samt vilka tidstudiemoment som ligger bakom olika koder i kostnadskatalogen.

Mycket värdefullt för dig som beredare eller projektör, eller i andra sammanhang kommer i kontakt med kalkylering och/eller EBR:s kostnadskatalog.

Tips!
EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Beställ här.

EBR Kalkyl är ett enkelt verktyg för att kalkylera med de tempotider och kostnader som finns i EBR Lokalnätskatalog KLG1:20. Beställ här.

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se