EBR Jordningsteknik - planering, anläggning och kontroll av jordtag

Först kommer säkerhet, sedan kommer säkerhet och efter det...säkerhet. I ett ledningsnät är det oerhört viktigt att jordtagen anläggs och underhålls på ett riktigt sätt. EBR Jordningsteknik - planering, anläggning och kontroll av jordtag lär dig arbeta säkert!

beräkna och anlägga jordtag

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar, många av dem äger rum utomhus på verkliga anläggningar – allt för att göra utbildningen så användbar och verklighetstrogen som möjligt. Utbildningen ger dig en mycket stabil kunskapsplattform inom jordningsteknik – och dessutom många värdefulla och trevliga kontakter med kollegor i branschen.

Tips!
EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Beställ här.

EBR Kalkyl är ett enkelt verktyg för att kalkylera med de tempotider och kostnader som finns i EBR Lokalnätskatalog KLG1:20. Beställ här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se