EBR Jordningsteknik - planering, anläggning och kontroll av jordtag

Först kommer säkerhet, sedan kommer säkerhet och efter det...säkerhet. I ett ledningsnät är det oerhört viktigt att jordtagen anläggs och underhålls på ett riktigt sätt. EBR Jordningsteknik - planering, anläggning och kontroll av jordtag lär dig arbeta säkert!

beräkna och anlägga jordtag

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar, många av dem äger rum utomhus på verkliga anläggningar – allt för att göra utbildningen så användbar och verklighetstrogen som möjligt. Utbildningen ger dig en mycket stabil kunskapsplattform inom jordningsteknik – och dessutom många värdefulla och trevliga kontakter med kollegor i branschen.

Tips! EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Du beställer den här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se