EBR Markvärdering och markupplåtelse

Hur ska ledningen gå? Många faktorer avgör vilket som är den bästa lösningen ur ekonomisk synvinkel. Exakt detta lär du dig på EBR Markvärdering och markupplåtelse, 4-dagarsutbildning. Du kommer att ha med dig djup kunskap om hur skog och mark värderas och hur ersättningar beräknas.

kunskap om hur skog och mark värderas

Utbildningen ger även kompetens kring fastighetsrätt och ger dig verktygen för att kunna genomföra lyckade markförhandlingar. Du lär dig hur olika biotoper värderas, så att du kan bedöma den mest kostnadseffektiva ledningsdragningen.

Genom teoretiska studier och praktisk övning får du goda kunskaper i värdering av intrång i skog och åkermark. Att få tillträde till mark är avgörande för alla ledningsprojekt, oavsett om det gäller jordkabel eller luftledning som ska dras fram. I det senaste markavtalet regleras de olika avtal och regler som gäller mellan branschens olika aktörer.

Tips! EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Du beställer den här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se