Självinsikt i kris - Steg 1

Det räcker inte att några få har kunskap och kompetens - alla i organisationen kan vara avgörande för hantering och konsekvenser av en kris. Varje medarbetare bör därför ha grundläggande insikt om sin egen roll – det skapar både individuellt ansvar och gemensam trygghet. En uppdaterad och engagerad personal är en smart investering för en hållbar och säker framtid. Grundutbildningen Självinsikt i kris - Steg 1 ger dig rätt kunskap och kompetens.

krishanering, krisutbildning, utbildning i kris

Utbildningen fokuserar på grunden till en robust krisberedskap – individens självinsikt och handlingsberedskap. Olika teman tas upp för att deltagarna ska få en bild av sina egna möjligheter och begränsningar vid en oväntad händelse. Teoretiska avsnitt varvas med praktiska övningar. Självinsikt i kris ger en grundläggande överblick och kunskap kring den egna rollen, både i förhållningssätt, förberedelse och ansvar vid en extraordinär händelse. Passar alla på företaget, oavsett roll.

Energiföretagen Sverige erbjuder dessa utbildningar i kris:

Grundutbildning:
Självinsikt i kris - Steg 1
Verktyg i kris - Steg 2

Påbyggnadsutbildningar:
Lära av kris – För det kända och okända
Agera i kris - Simuleringsövning

Ladda gärna ner broschyren om utbildningsprogrammet här.

Vi genomför företagsinterna krisutbildningar i din region!

Vi kommer gärna ut till ert företag och utbildar enligt vårt utbildningspaket i krishantering. Genom att förlägga utbildningen på hemmaplan sparar ni tid men även kostnader för resa och logi. Vi anpassar tidpunkt och innehåll för utbildningen i samråd med er och våra föreläsare.

För mer information om företagsintern utbildning och offertförfrågan, kontakta:

Anna Linderoth för offert, anna.linderoth@energiforetagen.se

Utbildningarna vänder sig till verksamheter som omfattas av elberedskapslagen
Energibranschens och sektorn för elektronisk kommunikation är två samhällsviktiga funktioner. När krisen kommer är det viktigt att dessa branscher kan samverka. Därför gör vi gemensam sak i krishanteringsutbildning, som stöds ekonomiskt av Svenska kraftnät och PTS.

 

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se