Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Besiktning

Kurs

Del av utbildningspaket: EBR Diplomerad Distributionselektriker

Huvudinnehåll

Kvalificerad och professionell besiktning har blivit allt viktigare, för att klara myndigheters och innehavares krav. Kurs EBR Besiktning ger dig rätt kompetens och gör dig till EBR Besiktningsman.

En väl underhållet elnät behövs för att garantera driftsäkerheten. Det är dessutom en förutsättning för nöjda kunder och ägare. Utöver driftsäkerhet, är en personsäkerhet och ekonomi centrala aspekter av besiktningsmannens roll.

Under kursen används EBR-handböckerna för underhåll av ledningar och stationer. Du lär dig både teoretiskt och praktiskt hur en besiktning ska utföras och dokumenteras. Resultatet blir en viktig del i företagets underhållsstrategi.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se