Ärende nr 2010:26

Rubrik: Framtida leverantörsbyte på ej färdig flytt

Beskrivning: Det behöver förtydligas hur man skall hantera nedan uppkomna situation. Exempel i fråga

1. Slutkund anmäler den 2/8 att han ämnar flytta in på anläggningen i fråga till nätbolaget den 19/8.

2. Nätbolaget registrerar flytten och skapar en Z05LK avslut till innevarande leverantör samt lägger anläggningen på väntan om inkommande Z03lk för den 19/8 om den inte inkommer så skapas Z04A allt frid och fröjd så långt. Nu till problemet:

3. Inflyttande kund får kontakt med en leverantör om leverans den 7/8 dom tecknar avtal om leverans.

4. Leverantör skickar den 8/8 in en Z03L med start den 1/10 !!

5. Nätbolaget tar då emot en helt korrekt Z03L för den 1/10 den har inkommit i rätt tid men nätbolaget har inte "hunnit" registrera någon Leverantör på anläggningen för perioden 19/8 -31/8 så skapa en Z05 till tidigare leverantör vilket borde vara anvisningsleverantör för perioden går inte då skapas ju Z05 före Z04A och kommer då att avvisas av anvisade leverantören. Avvisa Z03L med felaktigt datum går ju inte heller då den inkommit inom stipulerad tidsperiod.

Mitt förslag är att i en sådan uppkommen situation så tar man emot en Z03L med startdatum 2010-10-01 men svarar med en Z04Lk med startdatum 2010-09-18 för att uppmärksamma leverantören på att han fått leveransen men med ett annat datum än sökt.

Den här lösningen borde vara den enklaste på problemet som annars kommer att skapa mycket canselering plus manuella hanteringar.

Slutkund förutsätter säkert att leverans är från inflyttningsdatumet. Leverantören har ju chansen att justera avtalet eller canselera leveransbytet om han skulle vilja.