Arbetsordning för råden

Energiföretagen Sveriges råd bidrar till att utveckla vår verksamhet, så att den på bästa sätt kan stärka våra medlemsföretag i deras arbete. I råden finns representanter från olika medlemsföretag, som i denna roll bidrar till branschens utveckling inom respektive område.

Ur arbetsordningen: "Energiföretagen Sverige utgår från en helhetssyn på energisystemet vilket manifesteras bland annat i föreningens stadgar § 2 och § 4. Utöver stadgarna har föreningen antagit en vision som lyder: 'Hållbar energi för alla, alltid.' För att kunna arbeta i denna anda har VD och kansli behov av en rådsstruktur med medlemsrepresentanter."

Arbetsordning för Energiföretagen Sveriges råd (pdf)