Strategisk kompetensförsörjning – så fortsätter vi framåt

För femte året i rad erbjuder vi en förmiddag kring strategisk kompetensförsörjning utifrån mångfald – se till att boka datumet redan nu! Den 11 oktober fördjupar vi oss i ett antal praktiska verktyg och delar med oss av case från våra medlemsföretag som visar hur vi skapar förändring och utvecklar innovativa och inkluderande kompetensförsörjningsstrategier.

 

Under detta livesända seminarium får du bland annat smakprov på hur en digital rekryteringsträff kan leda till kompetensförsörjnings-fullträff, hur en lyckad praktik ser ut i verkligheten och vi konkretiserar branschvaliderings möjligheter för energibolag.

Dessutom får du veta mer om kompetensutveckling och omställning utifrån det livslånga lärandet och samt vilka nya språkutvecklande verktyg som finns tillgängliga.

Digitalt den 11 oktober kl.09:00-12:00

Varmt välkommen!

Webbinariet är kostnadsfritt.


09.00                Moderator Greta Hjortzberg, Energiföretagen, inleder

09.05                Digitala rekryteringsträffar – ett sätt för bolag och arbetssökande att få kontakt.
                          Mikaela Linnerstam, Nacka Energi och Lisa Kleist Vattenfall.

Hur kan digitala rekryteringsträffar bidra till en breddad rekrytering? Nacka Energi och Vattenfall delar med sig av sina erfarenheter och varför en mer inkluderande kompetensförsörjning är angelägen för hela energibranschen.

09.25                Energiföretagens uppdaterade språkpalett. Elin Fellers, Energiföretagen Sverige.
Energibranschen vill skapa förutsättningar för språkutveckling på arbetsplatser, lyfta potentialen som finns i arbetsgrupper präglade av mångfald och inte minst bidra med verktyg som hjälper utrikesfödda att etablera sig i branschen. Elin Fellers djupdyker i några av de språkliga verktygen som nu är tillgängliga.

09.45                När praktiken är en del av företagskulturen. Magnus Torrkulla och Muhammad Nauman, Umeå Energi.
Under de senaste två åren har Umeå Energi tagit emot ett antal utrikesfödda ingenjörer på praktik genom programmet Jobbsprånget. Hur får man medarbetarna att vilja bli handledare och vad innebär egentligen en lyckad praktik?

10.05–10.15    PAUS

10.15                Branschvalidering säkrar kompetensförsörjning. Conny Larsson, Sobona och Linn Wallo, Luleå Energi
Sobona har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en modell för branschvalidering - ett verktyg med många användningsområden för att utveckla och kvalitetssäkra kompetensförsörjningen. Luleå Energi har varit referensföretag inom utvecklingsarbetet och använder nu branschvalidering för att säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

10.35                Traineeprogram med stora förhoppningar. Caroline Tran,
Borås Energi & Miljö.
Under hösten startas ett helt nytt traineeprogram på Borås Energi & Miljö. Hur har rekrytering av kandidater gått till? Vad är innehållet? Och vad hoppas man att detta ska leda till? Hör Caroline Tran, HR business partner, berätta om projektet.

10.55                Ta tempen på en mentor. Jenny Jutström, Jönköping Energi.
Energiföretagen Sveriges mentorskapsprogram Energy Buddies är nu igång. Mentorerna är medarbetare i branschen som lär känna en utrikesfödd adept med erfarenhet eller stort intresse av energibranschen. Träffa Jenny Jutström, projektledare på Jönköping Energi, och lyssna till hennes erfarenheter av att vara mentor.

11.15–11.25    PAUS

11.25              Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för det livslånga lärandet. Johan Frisö, KFS-företagens Trygghetsfond.
Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling. Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

11.45 – 12.00  Strategisk kompetensförsörjning – så fortsätter vi framåt! Per Nordenstam, vd på Sobona, och Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige, reflekterar över förmiddagen och de mest prioriterade frågorna inom kompetensförsörjningen framöver.

 

Här hittar du Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB:s (nedan Energiföretagen) allmänna villkor och integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver behandling av personuppgifter. Energiföretagen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor.

Anmälan
Du är välkommen att anmäla dig via Energiföretagens hemsida. Din anmälan är bindande inom ramen för våra bokningsvillkor, men kan överlåtas till annan person inom samma företag.

Bekräftelse – kallelse
Du får en bokningsbekräftelse efter att Energiföretagen mottagit din anmälan. En kallelse med information sänds ut en till två veckor innan start via e-post

Pris
Samtliga priser är angivna exklusive moms. Energiföretagen förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna.
Arrangemang
I avgiften inkluderas deltagande, dokumentation i fysisk eller digital form, lunch och för-/eftermiddagsfika. Vissa avvikelser kan förekomma. Kostnad tillkommer för eventuell logi.

Webbinarium
I avgiften inkluderas deltagande och dokumentation i digital form. Deltagandet är personligt.

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta (referensränta + 8%).

Fakturering
Avgiften faktureras efter genomfört arrangemang om inte annat avtalats

Avbokning/ombokning
Avbokning från en utbildning eller konferens kan endast ske via e-post till administration@energiforetagen.se

Avbokning från ett webbinarium får endast ske innan webbinariet påbörjas.
Vid avbokning/ombokning till annat datum
• mer än 30 dagar före start debiteras ingen deltagaravgift
• Vid senare avbokning debiteras 100% av deltagaravgiften

Du kan kostnadsfritt överlåta din plats till annan person inom samma företag fram till en vecka innan start.

Har du via Energiföretagen erhållit en kod/länk där du bokar din logi, ansvarar du själv för eventuell avbokning av ditt hotellrum enligt de avbokningsvillkor som tillhandahålls av hotellet. Vi vill göra dig uppmärksam på att Energiföretagen ej står för eventuella avbokningsavgifter.
Har du blivit sjuk och kan styrka detta med ett läkarintyg återbetalas avgiften.

Kostpreferenser
Kostpreferenser ska alltid föranmälas.
De konferensanläggningar vi använder har olika villkor gällande matpreferenser men de flesta hänvisar till Livsmedelsverkets allergilista.
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/allergener

Om anläggningen tar ut en extra avgift för den mat du önskat, kommer detta att vidarefaktureras till dig.
Avgift tas även ut om du inte föranmält dina matpreferenser.

Fotografering/filmning
I syfte att dokumentera och kommunicera arrangemanget, förekommer det att vi fotograferar eller filmar eventet. Det innebär att deltagare kan förekomma på bilderna även om fokus är på arrangemanget i stort.

Inställt arrangemang
Energiföretagen förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga arrangemang i de fall deltagarantalet är för lågt samt om en föreläsare akut insjuknar och inte kan ersättas
Energiföretagen svarar inte, för hos deltagaren, uppkomna kostnader, till exempel resor och logi vid inställande av utbildning/konferens och tillämpar i övrigt köplagen.

Force majeure
Energiföretagen ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Nöjd-kund-åtagande
Energiföretagens ambition är att du som deltagare ska vara nöjd med innehållet och genomförandet av den utbildning/konferens som du deltagit i. Skulle du vara missnöjd eller har klagomål uppmanar vi dig att omgående kontakta oss på administration@energiforetagen.se så att vi kan hantera ärendet.

Personuppgifter
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy.
Du kan ta del av policyn i sin helhet via nedanstående länk.
Energiföretagens integritetspolicy

Om du önskar mer information eller har frågor, vänligen kontakta respektive administratör för arrangemanget