Vägledning till LCP BREF för energiföretag

Publicerat av: Raziyeh Khodayari

Den 17 augusti 2017 publicerades BAT-slutsatserna till LCP BREF i EU:s officiella tidning, vilket är EU:s metod för kungörande av ny lagstiftning.

Detta dokument innehåller krav på stora förbränningsanläggningar som ska vara implementerade i medlemsländerna inom fyra år från publiceringsdatumet, det vill säga senast 2021-08-17.

Energiföretagen Sverige har tagit fram en preliminär rekommendation om hur oklarheter kan hanteras när det gäller tillämpningen av LCP BREF. De viktigaste principerna för denna rekommendation är följande:

  1. Dess avsikt är att garantera bästa möjliga skydd för miljön uppfylls.
  2. Drift och underhåll av anläggningarna ska inte onödigtvis försvåras.
  3. Onödig administration ska minimeras.

Detta dokument är inte avsett att ersätta gällande lagtext, utan ska ses som ett komplement och en hjälp i specifika frågor där Energiföretagens medlemmar upptäckt oklarheter i regelverket.

Vägledningen begränsas därför till dessa frågor. Du som är medlem kan ta del av dokumentet här.

Har du synpunkter på texten eller om du har förslag på hur rekommendationen kan kompletteras kontakta Raziyeh Khodayari, se kontaktuppgifter nedan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se