Socialdemokraternas beslut breddar energipolitisk enighet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

På en pressträff under fredagen meddelade Socialdemokraterna att partiet vill göra det tillåtet att bygga fler kärnkraftsreaktorer än de tio som är tillåtna idag – men då enbart på de platser där det finns kärnkraftsproduktion idag. Energiföretagen välkomnar beskedet, som bidrar till ökad politisk enighet i energifrågan.

Fler och fler riksdagspartier vill se ett mål om 100-procent fossilfritt energisystem. Regeringen har sedan tidigare ett uttalat mål om att det ska vara möjligt att bygga fler kärnkraftsreaktorer och att det ska vara möjligt att bygga på fler platser än idag. Härom veckan ställde Centerpartiet sig bakom möjligheten att bygga nya reaktorer på befintliga platser och idag meddelande Socialdemokraterna vid en presskonferens att även de ställer sig bakom samma beslut. 

I och med Socialdemokraternas besked så finns det nu en tryggad majoritet i Sveriges riksdag för ny kärnkraft. Socialdemokraterna upprepade också sitt tidigare aviserade mål om minst 60 TWh ny elproduktion fram till 2030 och att det, enligt partiet, framför allt är vindkraft, solkraft, effekthöjningar i kärnkraft och vattenkraft som kan komma på plats under 2020-talet.

– Energiföretagens medlemmar behöver stabila investeringsvillkor om man ska lyckas bygga ut energisystemet i den takt som krävs för att möta ett dubblerat elbehov kommande 20 år. Beskedet att Socialdemokraterna öppnar för ny kärnkraft i Sverige bidrar till en ökad politisk enighet i energifrågan vilket vi välkomnar. Alla fossilfria kraftslag, liksom nya tekniker och lösningar, behöver kunna byggas ut, om Sverige ska vara konkurrenskraftigt och ha en robust energiförsörjning idag och framöver, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen.

Läs Socialdemokraternas pressmeddelande.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se