EBR Avvägning och stolpplacering

Inom beredaryrket ingår det att ta fram underlag för en ledningsgatas sträckning och placering av stolpar. För detta arbete krävs uppdaterad kompetens kring avvägning. Det får du genom utbildning EBR Avvägning och stolpplacering

stolpplacering och dimensionering av ledningar, elnät

Utbildningen är inställd tills vidare

Med anledning av pandemins utveckling har vi beslutat att ställa in vårens utbildning då vi inte har möjlighet att genomföra den på ett Corona-säkert sätt.

Som en följd av detta har vi vidare fattat beslut om att även ställa in höstens planerade utbildningstillfällen för att kunna göra en omarbetning av utbildningen i sin helhet, vilket varit efterfrågat en längre tid.

När kommer den nya omarbetade utbildningen?
Vi siktar på att kunna erbjuda den nya utbildningen 2023 och du kan anmäla intresse via knappen i den rosa rutan ovan.

Hur blir det med certifieringar?
För att bli ”Certifierad EBR Beredare” krävs att man genomgår EBR Beredarskola steg 1 och 2. EBR Avvägning och stolpplacering ingår i steg 2 men eftersom vi inte kommer att erbjuda den under 2022 kommer tillfälliga certifieringar utfärdas till de som inte får möjlighet att slutföra med anledning av detta.

Om du under 2022 har genomfört alla utbildningar i EBR Beredarskolan utom EBR Avvägning och stolpplacering – kontakta mikael.eddegren@energiforetagen.se för att få ditt tillfälliga certifikat.


Det här en tre dagars ubildning där praktiska övningar varvas med teori och föreläsningar och efteråt har du lagt ännu en avgörande pusselbit till en beredares breda kompetensfält.

Det finns tydliga föreskrifter som behandlar ledningars höjd över mark, för att klara mekaniska och termiska påkänningar. Under kursen får du grunderna i att avväga en ledningsgata med hjälp av totalstation, du får även vara med vid avvägning med hjälp av GPS. Efter avvägningen lär du dig att stolpplacera och dimensionera ledningen i ett dataprogram. Du kan även ta med din egen totalstation och få lärarledd praktik och hur den ska användas.

Målet är du som deltagare ska känna trygghet och säkerhet kunna utföra denna del beredningen på bästa möjliga sätt – tekniskt, såväl som ekonomiskt och säkert.

Tips! EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Du beställer den här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se