Åskskydd för byggnader och installationer

Publicerad:

Åskskydd för byggnader och installationer. Åskskydd - branschrekommendation.

Rapporten är en branschrekommendation och ersätter tidigare meddelanden. Den nya rapporten motiveras av ändrade förutsättningar, bland annat krävs inte längre elleverantörens medgivande för att få ansluta åskskydd till elanläggningens PE(N)-ledare. Telia har mist sitt tidigare monopol och det är inte längre meningsfullt att skilja mellan Telias åskskydd och privata dito.

Format: Häfte, 1991
Sidor: 25