Kostnadskatalog Sambyggnad och samförläggning, 2024-07-01–2025-06-30

Publicerad:

Kostnadskatalog Sambyggnad och samförläggning, 2024-07-01–2025-06-30. Instrument för fördelning av kostnader.

Kostnadskatalogen är avsedd att vara ett instrument för fördelning av kostnader vid sambyggnad och samförläggning. Vid samförläggningsarbeten av omfattande storlek rekommenderas att utföraren lämnar offert.

Om parterna beslutar sig för att använda katalogens prislistor, är det rekommenderat att även följa angivna priser och principer för fördelningen av kostnader.

Medlemmar i Energiföretagen Sverige kan ladda ner filen som en pdf härifrån utan kostnad. (Inloggning krävs).

Mall ersättning samförläggning 2024

Format: Häfte, 2024
Sidor: 17