EU:s strategi för havsbaserad förnybar energi lanserad

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU:s strategi syftar till att distribuera 300 GW havsbaserad vindkraft och 40 GW havsenergi fram till 2050. Det är ett mycket omfattande dokument som inkluderar maritim fysisk planering, nätinfrastruktur, regelverk, investeringar, forskning och innovation samt försörjnings- och värdekedjan.

Strategin föreslår att skala upp EU:s nuvarande 12 gigawatt vindkapacitet till havs för att nå 60 GW 2030 och 300 GW 2050. Den föreslår också att havsbaserad energiproduktion, som även inkluderar våg- och tidvattenanordningar och flytande solinstallationer, ökar från sina nuvarande 13,5 megawatt tilll 1 GW 2030, och 40 GW 2050.

Strategins mål skulle kräva en 25-faldig ökning i installerad effekt för förnybar energi till havs under de närmaste tre decennierna. Kommissionen uppskattar att det kommer att kosta nästan 800 miljarder euro, varav huvuddelen förväntas komma från privata investeringar.

Enligt strategins villkor kommer Bryssel att främja gränsöverskridande projekt och hjälpa till att samordna placeringen av vindkraftparker till havs. Den föreslår också en ram för långsiktig offshore-nätplanering enligt den reviderade TEN-E-förordningen, som förväntas släppas senare i år. Strategin syftar också till att öka forskning och innovation relaterad till sektorn, med målet att göra framväxande havsenergiteknologier kommersiellt hållbara så snart som möjligt.

Läs mer om strategin här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se