Energiföretagen Sverige – historisk första stämma

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed , stämmoordföranden Ulf Adelsohn och Energiföretagen Sveriges styrelseordförande Monica Karlsson. Foto:Anneli Tofte.

Energiföretagen Sveriges första ordinarie stämma – som hölls på nybyggda Scandic Continental Stockholm på torsdagen – klarades av på 30 minuter i total enighet. Stämmoordföranden Ulf Adelsohn lotsade inemot 70-talet medlemsföreträdare igenom paragraferna utan ett enda inlägg.

Energiföretagen Sverige bildades av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme efter stämmo- och årsmötesbeslut den 6 april i år. Den nya föreningen, som har cirka 200 medlemmar och omfattar cirka 400 energiföretag, har energisystemet som grund. Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sveriges vd, summerade ett oerhört intensivt år:

– Vi visste hela tiden vart vi skulle. Men inte exakt hur. Det krävdes ett antal extrastämmor. Nu är vi dock i mål. Men det är nu det verkliga jobbet börjar med att få allt på plats. Den regionala verksamhetens utformning, den nya rådsstrukturen, den nya organisationens bemanning, nytt varumärke, ny vision, ny hemsida – ja, det är bara några exempel. Rekrytering pågår av chefstjänsterna. Till den 1 oktober räknar jag att hela bemanningsfrågan är löst och den nya organisationen helt på plats.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige. Foto: Anneli Tofte.

I sitt stämmotal kommenterade hon det gångna årets viktigaste frågor. Låga energipriser har satt branschen under stark press. Energikommissionens viktiga arbete har branschen försökt stötta i nära dialog. Årets viktigaste händelse ansåg hon vara klimatavtalet (COP21) som slöts i Paris i december:

– Att vi fick ett bindande klimatavtal, och att världens ledare ställde upp på det, var ett viktigt och jättestort steg framåt. Energibranschen har mycket att bidra med i det fortsatta arbetet för att trygga klimatet.

Pernilla Winnhed flaggade för ett kommande intensivt år på EU-nivå för energifrågorna. Boverkets byggregler är en viktig ännu olöst fråga på hemmaplan för att kunna skapa likvärdiga villkor för att kunna bygga ett resurseffektivt samhälle.

Bland många kommande branschutmaningar pekade hon på vikten av att värna investeringsbarheten även framgent inom energisektorn – där har över 300 miljarder kr satsats den senaste tioårsperioden. Även att klara rekryteringsbehovet – främst bland ingenjörer och tekniker –  är ”en otroligt stor utmaning”, summerade hon.

Energiföretagen Sverige har följande styrelse för det kommande året:

 • Ordförande Monica Karlsson, Halmstads Energi och Miljö
 • Vice ordförande Anders Östlund, Öresundskraft
 • Göran Andersson, Österlens Kraft
 • Lotta Brändström, Göteborg Energi
 • Anders Egelrud, Fortum Värme samägt med Stockholms stad
 • Håkan Feuk, E.ON Sverige
 • Gösta Gustavsson, Tekniska Verken i Linköping
 • Kjell Jansson, Malungs Elverk
 • Hans Kreisel, Skellefteå Kraft
 • Jan Olofzon, Alingsås Energi
 • Anneli Sjömark, Luleå Energi
 • Kristina Säfsten, Övik Energi
 • Torbjörn Wahlborg, Vattenfall