Rubrik och ingress till innehållet på sidan

1.5 Anmälan till nätägaren – Föranmälan

Huvudinnehåll

Branschen har enats om nya blanketter till För- och färdiganmälan. De nya blanketterna ersätter tidigare blanketter utgivna från Energiföretagen Sverige.

Arbetet med blanketterna har även resulterat i framtagning av en ny rutin mellan kund, elinstallationsföretag och elnätsföretag. Denna rutin är utförligt beskriven i Elmarknadshandboken. Notera att vissa elnätsföretag erbjuder olika lösningar med elektroniska blanketter och utväxling av dokumenten via webbapplikationer.

För en ny anläggning innebär rutinen i korthet att den installatör som kunden anlitat skickar en Förfrågan på en anslutning tillsammans med en Föranmälansblankett varefter elnätsföretaget svarar med Offert och Nätavtal. Elnätsföretaget svarar därefter med ett Installationsmedgivande varefter elinstallationsföretaget svarar med att Färdiganmäla anläggningen när den är klar för tillkoppling, läs mer om rutinen nedan.

Rutinen medför en affärskorrekt uppgörelse mellan kunden och elnätsföretaget som i slutändan förväntas resultera i fler nöjda kunder.

Flödet och installationsförfarandet mellan kund, elinstallationsföretag och elnätsföretag:

Förklaringar till installationsförfarandet:

  1. Fastighetsägaren/kunden anlitar ett elinstallationsföretag (1A i bilden) som i sin tur skickar in en föranmälan av ny elanslutning eller ändring av befintlig elanslutning till elnätsföretaget tillsammans med en situationsplan (1B i bilden).
  2. Nätägaren skickar offert på anslutningen och nätavtal till fastighetsägaren/kunden.
  3. Fastighetsägaren/kunden accepterar offerten och sänder tillbaka det påtecknade nätavtalet till elnätsföretaget.
  4. Elnätsföretaget skickar ett installationsmedgivande och underlag för färdiganmälan till anlitat elinstallationsföretag samt en kopia till fastighetsägaren/kunden.
  5. När arbetet är utfört och anläggning är klar för tillkoppling skickar elinstallationsföretaget in färdiganmälan till elnätsföretaget.

Rutiner mellan kund - elinstallatör - elnätsföretag vid anslutning av ny anläggning

Rutiner mellan kund - elinstallatör - elnätsföretag vid anslutning av ny anläggning

Läs mer

För- och färdiganmälansblankett

För- och färdiganmälansblankett

Läs mer