Rubrik och ingress till innehållet på sidan

1.8 Tredimensionell fastighetsbildning

Huvudinnehåll

Publikationen ger råd om hur man hanterar elanslutningen till befintliga fastigheter som görs om till 3D fastigheter och nyproduktion av 3D fastigheter.

Tredimensionell fastighetsbildning syftar till att skapa förutsättningar för en praktisk och funktionell fastighetsförvaltning, av större kapitalkrävande anläggningar med flera verksamhetsutövare, då olika delar av anläggningen används för skilda ändamål som exempelvis affärslokaler, kontor och bostäder. Vidare skapas förutsättningar för ökat bostads- och annat byggande i tätorterna, där det råder brist på tomtmark, genom tillbyggnader ovanpå befintliga byggnader som görs om till 3D fastigheter.

Här kan du ladda ner Tredimensionell fastighetsbildning.