Rubrik och ingress till innehållet på sidan

2.3 Elmätningshandboken - Krav, Råd och Rekommendationer om mätning på elmarknaden

Huvudinnehåll

Elmätningshandboken är en handbok vars innehåll är i stort begränsat till mätsystemet, det vill säga elmätare och mättransformatorer, se bilaga 6. Handboken utgör ett stöd till all personal på elnätsföretag, entreprenörer, leverantörer av materiel och myndigheter som arbetar med dimensionering, projektering, installation och kontroll av mätsystem. Handboken beskriver det som betraktas som god mätteknisk praxis.

Dessa rekommendationer kan tillämpas för såväl konsumtions- som produktionsmätning samt tillämpas oavsett om mätningen sitter placerad i ett koncessionspliktigt nät eller ej.

I sina tidigare versioner har handboken haft namnet Krav, Råd och Rekommendationer om mätning på elmarknaden (KRR). Den första utgåvan av handboken utkom 1996 och har sedan dess varit mycket uppskattad hos både elnätsföretag och privata kontroll/verifieringsföretag.

Den 30 oktober 2006 tog Swedac över Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifts- och tillsynsansvar över elmätarutrustning. Vid denna tidpunkt trädde genomförandet av MID (STAFS 2006:7) ikraft. I och med detta upphävde Ei Kapitel 2. (”Krav på mätsystemets mätnoggrannhet”) i den gamla mätföreskriften STEMFS 2001:3. Swedac publicerade nya föreskrifter för elmätarutrustning i maj 2009. Dessa föreskrifter, STAFS 2009:8 och STAFS 2009:9, som började tillämpas från och med den 1 juli 2010.

Här kan du ladda ner handboken som pdf-fil.