Bra länkar

Det finns många bra källor till information om elfordon och laddhybrider. Här hittar du några av dem.

Energimyndigheten om Elfordon och laddning.
Statistik och siffror hos Elbilen i Sverige.
Hitta laddstationer via laddinfra.se
E-mobility