Energiföretagen förklarar

Energiföretagen vill kunna förklara svåra och komplexa frågor på ett enkelt sätt. Så som skillnaden mellan energi och effekt, eller hur vi kan producera ett elöverskott varje år, men ändå ha brist på el vid vissa tillfällen. Här ger vi några förklaringar till några vanliga frågor.

Effektbrist och kapacitetsbrist - vad är skillnaden?

Det är nog få energiintresserade som har missat att el diskuteras och debatteras flitigt i media just nu. Eller snarare bristen på el. Eller snarare bristen på effekt. Eller bristen på kapacitet i elnäten. Ja, hur är det egentligen? Ibland blandas begreppen ihop och det gör inte att det blir mer lättförståeligt.

Skillnaden mellan energi och effekt

Vi hör allt oftare diskussioner om att det saknas effekt i elsystemet - att det inte är energitillgången det är problem med utan tillgången på just effekt. Men vad är egentligen skillnaden mellan begreppen energi och effekt?