Regionnätets funktion och utformning

Publicerad:

En publikation som i första hand vänder sig till dig som berörd markägare eller närboende till ny regionnätsledning.

För regionnät är utgångspunkten generellt att anlägga och bibehålla ledningar som luftledning eftersom det är den systemtekniskt bästa och effektivaste utformningen för samhället. Berörda markägare och närboende önskar däremot ofta att nya planerade ledningar ska läggas ned i marken och hänvisar till andra projekt där luftledningar ersatts med kabel. Med tanke på det har detta dokument tagits fram som ska förklara bakgrunden till varför nya ledningar inom regionnätet oftast anläggs som luftledningar medan lokalnätsledningar ofta markförläggs.

År: 2021
Sidor: 15

Ladda ner gratis pdf-fil här eller beställ i tryckt format till höger.