Miljövärdering av el

Publicerad:

I broschyr Miljövärdering av el presenteras fem olika betraktelsesätt när det gäller produktionen av den el som används i Sverige och hur detta i sin tur påverkar miljövärderingen.

Beroende på beräkningsmetod blir resultaten
mycket olika. Vilken metod som skall väljas är därför inte alltid självklart. Metodvalet bestäms bland annat av vilken typ av förändring som ska studeras och i vilket tidsperspektiv analyserna görs. Skriften är utarbetad av EME Analys AB och Profu i Göteborg AB med stöd från Energiforsk AB.

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.