Prisdialogen

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Sveriges Almännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige arbetar tillsammans med Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Förhoppningen är att detta ska bidra till fördjupade kundrelationer och ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Vad är prisdialogen?

Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla berättar om vad Prisdialogen är och hur den fungerar.