Resultat 2017/18

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch heter Qraftsamling.

Arbetet inom Qraftsamling 2017-2018 finns nu samlat i en slutrapport, som bygger på deltagarnas och arbetsgivarnas utvärdering.
Läs slutrapporten.

Här hittar du adepternas projektarbeten:

Under ytan
Röster från branschen om vår förmåga till inkludering (pdf)

Hur gör vi varandra bättre? (pdf)
Ett workshopmaterial framtaget för att arbeta med inkludering . Det innehåller en inspirationsfilm som kort visar en definition av inkludering, fördelar/vinster med inkludering samt konkretisering och frågor. Materialet innehåller också en metod för att jobba med inkludering, med syfte att ta fram mål och handlingsplan på det företag, avdelning, team eller dylikt. som vill arbeta med inkluderingsfrågan.

#inteinkluderad (pdf)
Materialet består av ett antal case som kan användas separat eller i sin helhet. Till varje case finns en filmatiserad berättelse som med fördel kan användas som komplement till de skrivna texterna. Frågor att reflektera till finns bifogade. Tanken är att materialet kan användas i workshopformat på olika nivåer inom företaget för att skapa dialog och engagemang i frågan om inkludering.

Bild: Deltagarna i Qraftsamling 2017-2018 vid träff hos Skellefteå Kraft.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa - föräldraledig

Andreas Lepa - föräldraledig

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se