Riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Redan år 2010 tog energibranschen fram riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument. Dåvarande Svensk Energi ingick en branschöverenskommelse med Konsumentverket år 2012 där riktlinjerna ingick, vilket betyder att riktlinjerna också gäller som god sed på marknaden. Det innebär att alla aktörer, inte bara Energiföretagens medlemmar, ska förhålla sig till kravet.

År 2017 förnyades branschöverenskommelsen med en skärpning, i form av krav på skriftlig bekräftelse från kund, för att ett elavtal som ingåtts vid telefonförsäljning ska gälla.

Här kan du läsa överenskommelsen mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se