Dokument november 2022: Återuppta omprövning av vattenkraftens miljövillkor så snart det går

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen välkomnar den paus av omprövningarna till moderna miljövillkor för vattenkraften som aviserats i Tidöavtalet, men månar också om att den nationella planen och de delar av processen som fungerar bra inte förkastas. Omprövningarna till moderna miljövillkor kräver mycket resurser och god framförhållning och planering. För att inte alla processer som satts i gång ska falla sönder vill vi att pausen blir så kortvarig som möjlig, men inte kortare än att de mest betydande problemen hinner rättas till. 

Energiföretagens medlemmar som har vattenkraft är villiga att anpassa vattenkraften till moderna miljövillkor. Det är dock av stor vikt att åtgärder till förmån för lokal vattenmiljö vägs av mot andra samhällsmål som stöds av den planerbara, förnybara och utsläppsfria elproduktionen från vattenkraft.

För att snabbast möjligt komma till rätta med de problem vi ser med den nuvarande tillämpningen av regelverket för omprövning till moderna miljövillkor, har vi tagit fram ett dokument med förslag till den nya regeringen på vad som bör förändras innan arbetet med att genomföra planen kan återupptas.

Dokumentet har skickats till regeringen och kan läsas i sin helhet här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se