Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande verksamheter i SMP

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Naturvårdsverket har uppdaterat sin vägledning om utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande verksamheter i Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP. Den första rapporteringen i SMP med utgångspunkt i de nya föreskrifterna NFS 2016:8 ska ske senast den 31 mars 2018.

Sammanfattande om uppdateringarna:

  • Naturvårdsverket vänder sig främst till företag som sysslar med att kontrollera mängder och avfallsslag vid insamling, omlastning, sortering, behandling och eventuella vidaretransporter av bygg- och industriavfall. Även de som arbetar på ett byggföretag eller ett rivningsföretag eller utför transporter av bygg- och rivningsavfall åt verksamheter för att samla in, lasta om, sortera eller på annat sätt ta hand om sådant avfall har nytta av att känna till den här vägledningen. Dessutom bör de som sköter tillsyn och inspekterar enskilda avfallsmottagares miljörapporter och verksamhet känna till vilka råd som vägledningen ger.
  • Rapporteringspliktiga är alla tillståndspliktiga (det vill säga A- och B-klassade) verksamheter som beskrivs i 29 kap. av miljöprövningsförordningen (MPF 2013:251). De senaste föreskrifterna från den 1 januari 2017 ersatte de gamla (före detta NFS 2006:9) vilket enbart innebar paragraf- och bilageomnumreringar och mindre textanpassningar för den utökade rapporteringen.
  • Den uppdaterade vägledningen från Naturvårdsverket ger råd om rekommenderade tillvägagångssätt för den enligt föreskrifterna för miljörapport (NFS 2016:8, 5 g § med bilaga 5) utökade rapporteringen av bygg- och rivningsavfall i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).
  • Råden i vägledningen omfattar anvisningar om hur det utökade rapporteringskravet genomförs med hjälp av avfallsförordningens avfallskoder och hanteringskoder och så att föreskrifterna för miljörapport och intentionerna med den extra rapporteringen uppfylls på bästa sätt.
  • Innehållsförändringarna i den uppdaterade vägledningen är att betrakta som förtydliganden som i princip kan tillämpas redan vid rapporteringen år 2018.

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Exempel på utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall i SMP.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se