Anstånd med skattebetalning till följd av corona – vad gäller?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Till följd av coronakrisen drabbas allt fler företag av likviditetsproblem. Skatteverket har därför förtydligat vad som gäller i skatteförfarandelagen (enligt 63 kap. 15§) om anstånd med skatt utifrån så kallade synnerliga skäl som följderna av Corona-viruset kan utgöra. Energiföretagen guidar dig till vad som gäller.

Anstånd med skatt på grund av tillfälliga betalningssvårigheter

Till följd av coronakrisen drabbas allt fler företag av likviditetsproblem. Skatteverket har därför förtydligat vad som gäller i skatteförfarandelagen (enligt 63 kap. 15§) om anstånd med skatt utifrån så kallade synnerliga skäl som följderna av Corona-viruset kan utgöra.

Detta innebär att om du kan visa att du kommer att kunna betala skatten efter en kortare tids anstånd, kan Skatteverket medge dig anstånd med betalningen. Detta kallas "anstånd med skatt på grund av tillfälliga betalningssvårigheter". Anståndsmöjligheten omfattar även punktskatter och kan vara tillämplig på till exempel energiskatt på el.

Hur länge kan man få anstånd med skatt på grund av betalningssvårigheter?

Skatteverket bedömer varje ansökan för sig. Vanligtvis kan skatten skjutas upp med en till två månader, med möjlighet till förlängning. Eftersom coronavirusets följder är omfattande kan Skatteverket nu medge anstånd med upp till 4 månader med möjlighet till förlängning. Du ska själv visa orsakerna till betalningssvårigheterna och göra en ansökan. Detta gäller både första ansökan och ansökan om förlängning av anståndet.

Kostar det något?

Bolaget betalar en kostnadsränta på 1,25 procent på anståndsbeloppet.

Var ansöker man om anstånd med skatt på grund av betalningssvårigheter?

Man ansöker med blanketten ”Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter” (SKV 4305).

Närmare information om anstånd hittar du hos skatteverket. 

 

Tillfälligt anstånd med betalning på grund av följderna av coronaviruset

En ny möjlighet till anstånd infördes 30 mars. Om företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronaviruset, så har finns möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att man skjuter upp betalningen av skatt och i stället betalar den senare. Detta gäller för upp till ett år.

Hur länge kan man få tillfälligt anstånd?

För det tillfälliga anståndet kan betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre månader eller ett kvartal mellan januari och september 2020, eller för årsmoms som ska betalas under våren.

Vem omfattas av tillfälligt anstånd?

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Vilka skatter omfattas av tillfälligt anstånd?

  • arbetsgivaravgifter
  • avdragen skatt
  • moms (mervärdesskatt)

Kostar det något?

Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. Bolaget betalar en kostnadsränta på 1,25 procent för det belopp som ni får anstånd med och en anståndsavgift på 0,3 procent av beloppet varje påbörjad kalendermånad.

Hur stora belopp kan jag få anstånd med?

Du kan som mest få anstånd med hela det belopp som du redovisar i din arbetsgivardeklaration och i din momsdeklaration för perioden som ansökan avser.

Var ansöker man?

För det tillfälliga anståndet söker man direkt via ”mina sidor” eller via blankett (SKV 4839). Du hittar informationen hos skatteverket. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se