Proposition om särskilt investeringsutrymme i elnät

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Efter att lagrådsremissen har passerat Lagrådet utan erinran har regeringen nu publicerat Proposition 2020/21:94 "Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet." En ny lag föreslås som gäller elnätsföretag med ett outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015.

Den nya lag som föreslås gäller särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet och syftar till att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnätet.

I förhållande till lagrådsremissen har endast språkliga justeringar gjorts i propositionen. Den ska nu beredas i utskottet för att sedan lämnas vidare för omröstning i riksdagens kammare. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2021.

Läs mer på regeringens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se